MENU

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có quy định cụ thể về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

“Các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Nghị định này.

Cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.” (tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 60 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP)

Nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm để phục vụ tốt trong công việc, góp phần hoàn thiện hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị phối hợp với Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông mở khóa đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau:

STT

Khóa học nghiệp vụ

Thời lượng

Học phí

1

Lập và quản lý dự án CNTT

48 tiết học

2.200.000đ/ 1 học viên

2

Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT

48 tiết học

2.200.000đ/ 1 học viên

3

Giám sát thi công dự án CNTT

24 tiết học

1.000.000đ/ 1 học viên

            1. Khai giảng: Dự kiến vào đầu tháng 01/2017.

            2. Địa điểm: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

            3. Đối tượng: Thành viên ban QLDA/Tổ tư vấn liên quan đến các hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; Chủ trì khảo sát; Tổ chức tư vấn khảo sát; Chủ trì thiết kế sơ bộ; Tổ chức tư vấn lập dự án; Cá nhân làm giám đốc tư vấn quản lý dự án; Tổ chức tư vấn quản lý dự án; Chủ trì thiết kế thi công; Tổ chức tư vấn thiết kế thi công; Tổ chức tư vấn giám sát thi công; Chỉ huy thi công tại hiện trường; Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát; Mọi cá nhân, tổ chức nước ngoài khi tham gia hoạt động tư vấn, thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư ứng dụng CNTT tại Việt Nam; Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

            4. Giảng viên: Là chuyên gia của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đủ điều kiện và năng lực tham gia giảng dạy được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và công bố tại trang www.dautucntt.gov.vn.

            5. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên có thể: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; Đủ năng lực tham gia các hoạt động về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; Được trang bị kiến thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về: Lập và quản lý dự án CNTT; Lập dự  toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT Giám  sát  thi  công đối với  dự  án CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Được rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

           6. Sau khóa học: Học viên đạt kết quả kiểm tra cuối khóa được cấp Giấy chứng nhận đúng quy định theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và có giá trị hành nghề trên toàn quốc.

             7. Liên hệ đăng ký khóa học:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị

Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 053.6250008 / 6250005 / 0944.963.555

Thông tin chi tiết tại website: www.ictquangtri.vn

 Sản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

Đăng nhập
1
Bạn cần hỗ trợ?