MENU

Giới thiệu

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ liên hệ: 87D Nguyễn Huệ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3.557 899 - Fax: 0233.3.555 514
Website: www.ictquangtri.vn

 

Nhiệm vụ chính:

 

1. Về công tác quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng số phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh

a) Trực tiếp quản trị, vận hành, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị, Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Quảng Trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số của tỉnh; triển khai giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của tỉnh được cài đặt trên hệ thống;

b) Quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, trục liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Trị (LGSP); Thực hiện hoạt động về xây dựng, cập nhật, nâng cấp, tích hợp, chia sẻ, phân quyền truy xuất cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung tại Trung tâm phục vụ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan nhà nước và phục vụ công dân, doanh nghiệp;

c) Tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước.

2. Về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh

a) Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống giám sát tường lửa tập trung cho cơ quan, đơn vị trong tỉnh; hệ thống giám sát an toàn thông tin;

b) Triển khai thu thập, phân tích, đánh giá tình hình an toàn thông tin mạng, cảnh báo nguy cơ tấn công mạng; Ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục các cuộc tấn công mạng; Đầu mối thực hiện các hoạt động điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh;

c) Giám sát, theo dõi an toàn thông tin, hệ thống mạng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ứng cứu, khắc phục sự cố mạng máy tính; Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phòng, chống, ngăn chặn thư rác; 

d) Tổ chức hướng dẫn quản trị, bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, phổ cập công cụ và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản cho người dân;

đ) Tham gia đánh giá hiệu quả của biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; đánh giá phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu, thử nghiệm xâm nhập hệ thống cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Về công tác truyền thông

Thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị lĩnh vực thông tin và truyền thông, cải cách hành chính; thông tin, tuyên truyền phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động, dịch vụ truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm, các hoạt động truyền thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội.

4. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn sử dụng, vận hành các phần mềm, hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

5. Triển khai thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế, sản xuất phần mềm phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; Cung cấp các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo trên Cổng/trang thông tin điện tử; đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

6. Tham gia đấu thầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh đầu tư với các tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm nhằm tạo thêm các nguồn thu theo quy định của pháp luật; thực hiện ký kết và triển khai các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện các chế độ báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

 Sản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

Đăng nhập
1
Bạn cần hỗ trợ?