MENU

Hoạt động của TT

TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA


Ngày cập nhật: 14/12/2018 3:38:42 CH

Thực hiện Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030; Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của tỉnh Quảng Trị, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và trình độ ứng dụng CNTT trong công tác văn phòng; khai thác và sử dụng internet hiệu quả, đảm bảo an toàn an ninh mạng; nâng cao kỹ thuật bảo mật an toàn thông tin, dữ liệu cho cán bộ, công chức, Đáp ứng quy chuẩn theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị đã phối hợp với Phòng Nội vụ 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông tổ chức 2 lớp tập huấn.


 

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Quảng Trị khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng một số kiến thức lý thuyết và thực hành cơ bản theo khung chương trình được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo và chuyên viên, trong công tác chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính....

Thời gian diễn ra tập huấn cho mỗi lớp bao gồm cả thi sát hạch gồm 13 ngày, với 120 tiết học (lý thuyết và thực hành), mỗi lớp gồm 20 học viên là cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số. Kết quả sau tập huấn đa số học viên đều nắm bắt và tiếp thu tốt lượng kiến thức từ giảng viên. Lớp 1 tại Đakrông bắt đầu từ ngày 12 đến 24 tháng 11; lớp 2 tại Hướng Hóa bắt đầu từ 26/11 đến 8/12/2018.

Hồng Nhung

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây.
Chú ý: Mã có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Ứng dụng CNTT trong cuộc thi “ Tìm hiểu 210 năm lỵ sở Quảng Trị và 30 năm xây dựng và phát triển thị xã Quảng Trị” (21/8/2019)
BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (2/7/2019)
KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (17/6/2019)
Ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh (25/3/2019)
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại (18/12/2018)
TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI 2 HUYỆN ĐAKRÔNG VÀ HƯỚNG HÓA (14/12/2018)
Giao lưu hợp tác cùng phát triển các Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ III tại Quảng Trị (16/7/2018)
Kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tại Trung tâm CNTT&TT (29/5/2018)
TRUNG TÂM CÁC KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN GẮN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN (3/5/2018)Sản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

Đăng nhập
1
Bạn cần hỗ trợ?