Hoạt động của TT

Lịch    
Kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tại Trung tâm CNTT&TT
Cập nhật: 29/5/2018
Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-SGDĐT ngày 9/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Quảng Trị, ngày 16/5/2018 vừa qua, Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành công tác kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT tại Trung tâm CNTT&TT.

TRUNG TÂM CÁC KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN GẮN KẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN
Cập nhật: 3/5/2018
Ngày27 tháng 4 năm 2018, Lễ ký kết hợp tác và Hội thao truyền thống lần thứ IV - Đà Nẵng năm 2018 diễn ra tại Đà Nẵng đã diễn ra với sự tham gia các Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông khu vực Miền Trung – Tây nguyên gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Đà Nẵng (gọi tắt là các Trung tâm) nhằm trao đổi, hợp tác, kết nối thông tin giữa các Trung tâm, đáp ứng xu thế cùng nhau phát triển và hội nhập.

TRUNG TÂM CNTT VÀ TT: TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Cập nhật: 26/1/2018
Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, được thành lập trên cơ sở Trung tâm CNTT và Viễn thông Quảng Trị theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 và được đổi tên thành Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị.

TRUNG TÂM CNTT & TT TẬP HUẤN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG
Cập nhật: 3/11/2017
Thực hiện Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2017
Cập nhật: 1/8/2017
Thực hiện Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị năm 2017, ngày 31/7/2017 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản trị mạng và khai thác thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT được tổ chức từ ngày 31/7/2017 đến hết ngày 11/8/2017.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 5)
Cập nhật: 10/7/2017
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 5)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (đợt 3)
Cập nhật: 22/5/2017
Theo Quyết định số 1231/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị (Trung tâm) là đơn vị đầu tiên và duy nhất đến nay của tỉnh được cấp phép tổ chức bồi dưỡng, ôn thi, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chương trình giao lưu, hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Bắc Trung bộ
Cập nhật: 28/3/2017
Thực hiện chương trình “HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN” giữa các Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) khu vực Bắc Trung bộ lần thứ II. Năm 2017, Trung tâm CNTT&TT Nghệ An là đơn vị đăng cai địa điểm tổ chức chương trình. Chương trình năm 2017 gồm có 04 đơn vị tham gia: Trung tâm CNTT&TT tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị.

Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016
Cập nhật: 27/7/2016
Ngày 22/7/2016, Trung tâm CNTT và Truyền thông (CNTT&TT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tường, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông, các đồng chí Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức và lao động của Trung tâm CNTT và Truyền thông.

Tin đã đưa
Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong kinh doanh thương mại điện tử (3/7/2014)
Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (16/12/2013)

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.3.587.979
Phòng Hành chính: 0233.3.557 899
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909

Đào tạo