Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Quang Tri Information Technology and Communications Center


- Địa chỉ liên hệ: 51 Trần Hưng Đạo – Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 053. 6.250 005
- Fax: 053.3.555 514
- Website: www.quangtriit.com.vn

۰ Giám đốc: Trần Thanh Hà
- Di động: 0944. 172 468
- Tel: 053.6.250 008
- Email: tranthanhha@quangtri.gov.vn
           
۰ Các phòng:
- Phòng Hành chính: 053.6.250 005
- Phòng nghiệp vụ: 053.6.250 008
   Tổ Đào tạo: 053.6.250 008
   Tổ Phần mềm: 053.6.250 008
   Tổ Phần cứng - Ứng cứu mạng: 053.3.504 909

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.6.250 005
Phòng Hành chính: 0233.6.250 008
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909

Đào tạo