Liên Hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
Quang Tri Information Technology and Communications Center


- Địa chỉ liên hệ: 51 Trần Hưng Đạo – Đông Hà - Quảng Trị

- Điện thoại: 0233.3.557 899

- Fax: 0233.3.555 514

- Website: www.ictquangtri.vn


۰ Giám đốc: Trần Thanh Hà
- Di động: 0944. 172 468

- Tel: 0233.3.587 979

- Email: tranthanhha@quangtri.gov.vn
           
۰ Các phòng:

- Phòng Hành chính: 0233.3.557 899

- Phòng nghiệp vụ: 0233.3.504 909 

 


Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.3.587.979
Phòng Hành chính: 0233.3.557 899
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909

Đào tạo