MENU

Giới thiệu Trung tâm

     Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, được thành lập trên cơ sở Trung tâm CNTT và Viễn thông Quảng Trị theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 và được đổi tên thành Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị theo Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trung tâm CNTT và Truyền thông (Trung tâm) có chức năng tham mưu cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý và triển khai các hoạt động ứng dụng, chuyển giao về Bưu chính, Viễn thông, CNTT và truyền thông; tổ chức ứng cứu mạng khẩn cấp cho các tổ chức, công dân; tổ chức quản lý các hoạt động thông tin và tư liệu, thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị …

     Bên cạnh đó Trung tâm còn có chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số dịch vụ như sau:

  1. Xây dựng miễn phí Trang Thông tin điện tử (website) cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
  2. Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…
  3. Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…
  4. Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…
  5. Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.
  6. Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số.
  7. Tư vấn, thiết kế, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều tra, thu thập thông tin liên quan, nghiên cứu thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng về tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.
  8. Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  9. Triển khai các hoạt động liên quan đến chữ ký số, thương mại điện tử…

     Với nhiệm vụ chính là hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT và Truyền thông, Trung tâm mong muốn nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị trong thời gian tới, đồng thời Trung tâm cam kết sẽ cùng với Quý đơn vị trong việc triển khai ứng dụng CNTT đạt hiệu quả với chi phí thấp nhất nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và công cuộc cải cách hành chính hiện nay.

     Chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu của quý khách hành về dịch vụ và chất lượng sản phẩm. Với đội ngũ có nhiều kinh nghiệm sẽ đem lại cho quý khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất.

* Nhiệm vụ công ích:

- Quản trị, vận hành, bảo mật và đảm bảo an toàn mạng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu. Xây dựng, quản lý, duy trì và tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu về Bưu chính, Viễn thông và CNTT. Cung cấp các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh phục vụ hoạt động, điều hành của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng máy tính và xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến dữ liệu, chương trình phần mềm, máy tính, mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; là đơn vị  trực tiếp vận hành hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông trang bị.

- Cảnh báo và phối hợp xử lý các vấn đề về an toàn mạng máy tính; Là đơn vị phụ trách kỹ thuật điều phối các hoạt động ứng cứu máy tính và Mạng máy tính trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT), điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong tỉnh; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn, an ninh mạng máy tính; phối hợp triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng máy tính; tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn dữ liệu, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức khảo sát, điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích số liệu về công nghệ thông tin để phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt;  

- Nghiên cứu, phát triển và triển khai các dự án ứng dựng Công nghệ thông tin, phần mềm tin học cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu qủa công việc. Triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch về CNTT, Bưu chính, Viễn thông đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất và chuyển giao CNTT-TT; tư vấn, dịch vụ về CNTT-TT cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Nghiên cứu phát triển các ứng dụng phần mềm mã nguồn mở triển khai cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Cảnh báo và phối hợp xử lý các vấn đề về an toàn mạng máy tính; Là đơn vị phụ trách kỹ thuật điều phối các hoạt động ứng cứu máy tính và Mạng máy tính trên địa bàn tỉnh;

- Vận hành, duy trì hệ thống thư điện tử, cấp phát và quản lý tài khoản cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức xây dựng, trình Giám đốc Sở và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin và tư liệu về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển mạng tin học của Sở.

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT;

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo đúng các quy định của pháp luật;

- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm về bưu chính, viễn thông và CNTT;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong Sở tuyên truyền, giải thích, trả lời các vấn đề liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

- Tổ chức, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan để thu thập, quản lý và cung cấp thông tin về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Giám đốc Sở.

- Tổ chức xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động quản lý bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức hội thảo, hội nghị, họp báo, triển lãm về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; tổ chức quay phim, chụp ảnh, đưa tin về các hoạt động của Sở theo quy định của Giám đốc Sở.

- Thực hiện xuất bản các ấn phẩm thông tin về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của Giám đốc Sở.

- Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và bảo dưỡng mạng tin học toàn tỉnh. Hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi có sự cố về mạng xảy ra ở các cơ quan, đơn vị. Thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá quản lý hành chính.

- Xây dựng, quản lý và khai thác các dịch vụ thông tin để phát triển trang Website chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông, CNTT và Truyền thông theo quy định của Giám đốc Sở.

- Thực hiện dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

- Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo các quy định của pháp luật  và của Sở.

- Quản lý về tổ chức, viên chức, lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

* Các hoạt động có thu:

- Tư vấn, khảo sát và kiểm định các công trình, thiết bị bưu chính viễn thông và CNTT;

- Tổ chức cá lớp tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin cho các đối tượng có nhu cầu;

- Thực hiện cung ứng, cài đặt, sửa chữa phần cứng, phần mềm, bảo trì mạng máy tính, các thiết bị điện tử viễn thông, CNTT và một số các dịch khác thuộc lĩnh vực hoạt động của Trung tâm;

- Thiết kế, xây dựng cài đặt phần mềm tin học, tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ CNTT cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, CNTT và Truyền thông. Liên doanh, liên kết với các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước thực hiện các dự án trong lĩnh vực BCVT – CNTT- TT.
Sản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

Đăng nhập
1
Bạn cần hỗ trợ?