Giới thiệu

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ liên hệ: 28 Trần Hưng Đạo, Thị xã Đông Hà
ĐT: 053.250 005 – 250 008 – 210633
Fax: 053. 555 514; Website:quangtriit.com.vn

 

Nhiệm vụ chính:

- Tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

- Hỗ trợ ứng cứu mạng khẩn cấp cho các tổ chức, công dân...

- Giải đáp điện thoại cố định cho tất cả các mạng (116)

- Nghiên cứu ứng dựng, phát triển và sản xuất phần mềm tin học, thiết kế Website,....

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.

- Lập dự án, thiết kế dự toán công trình thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông, CNTT.

- Thực hiện các dịch vụ khác.


Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.3.587.979
Phòng Hành chính: 0233.3.557 899
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909

Đào tạo