MENU

Giới thiệu

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ liên hệ: 28 Trần Hưng Đạo, Thị xã Đông Hà
ĐT: 053.250 005 – 250 008 – 210633
Fax: 053. 555 514; Website:quangtriit.com.vn

 

Nhiệm vụ chính:

- Tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông.

- Hỗ trợ ứng cứu mạng khẩn cấp cho các tổ chức, công dân...

- Giải đáp điện thoại cố định cho tất cả các mạng (116)

- Nghiên cứu ứng dựng, phát triển và sản xuất phần mềm tin học, thiết kế Website,....

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.

- Lập dự án, thiết kế dự toán công trình thuộc lĩnh vực Bưu chính viễn thông, CNTT.

- Thực hiện các dịch vụ khác.Sản phẩm - Dịch vụ

Xây dựng và cung cấp các phần mềm ứng dụng: Hệ thống Thông tin điều hành tác nghiệp qua mạng; Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phần mềm quản lý nhân sự; Phần mềm Một cửa điện tử; Phần mềm Báo cáo kinh tế - xã hội; Quản lý lưu trú qua mạng Internet,…

Tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT, nội dung các khóa học cụ thể như sau: Lập và quản lý dự án CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, Giám sát thi công dự án CNTT.

Cung cấp vị trí lưu trữ website (hosting); Dịch vụ Đăng ký tên miền (.vn); Cho thuê máy chủ (server); Cho thuê chỗ đặt máy chủ đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật và an toàn thông tin với hệ thống máy chủ mạnh mẽ, công cụ quản lý riêng.

Tư vấn xây dựng lập dự toán, thiết kế thi công các công trình, đề án và dự án thuộc lĩnh vực BCVT, CNTT-TT được quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cung cấp giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Nghiên cứu phát triển các đề tài khoa học, các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực CNTT; Nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ về phần mềm và nội dung số; Nhận thiết kế, dàn trang, in ấn các loại tài liệu như: ấn phẩm, bản tin, đặc san, tờ rơi,…; Nhận thiết kế, lắp đặt, bảo trì và ứng cứu khắc phục sự có hệ thống mạng máy tính, mạng camera bảo mật. Cung cấp thiết bị CNTT và Truyền thông…

Đăng nhập
1
Bạn cần hỗ trợ?