Bluezone - Phần mềm hiệu quả trong phòng chống COVID-19

Ứng dụng Bluezone sẽ giúp khoanh vùng chính xác những người tiếp xúc, hạn chế những người cần phải đi cách ly, thay vì phải cách ly hàng nghìn người khi phát hiện 1 ca nhiễm bệnh. 

Đây là ứng dụng sử dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp, viết tắt là BLE (Bluetooth low energy). Các smartphone được cài đặt Bluezone có thể giao tiếp với nhau ở khoảng cách 2 mét, ghi nhận sự tiếp xúc gần, tiếp xúc vào lúc nào và trong bao lâu.

Người dân nên cài đặt Bluezone để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng.

[https://mic.gov.vn/Upload_Moi/Video/11-Video-tuyen-truyen-30-giay.mp4]

Tải về

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông