Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019.

Bài, ảnh: TÁC GI

Ngày 18/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức khai giảng lớp Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào năm 2019 tại tỉnh Quảng Trị cho hơn 30 học viên đến từ các đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại trong tỉnh như: Phòng Báo chí xuất bản, Báo Quảng Trị, Đài phát thanh và Truyền hình, các cán bộ công chức văn hóa huyện, xã...Các giảng viên đã trình bày các nội dung gồm 02 phần chính: Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại và Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án truyền thông đối ngoại và Kỹ năng nắm bắt và xử lý thông tinThông qua các chuyên đề về kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án truyền thông đối ngoại; kỹ năng xử lý thông tin và bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ thông tin đối ngoại,  các học viên sẽ được trang bị kĩ năng thu thập, nắm bắt và xử lí thông tin; kĩ năng tuyên truyền đấu tranh với các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam góp phần làm tốt công tác nhiệm vụ tuyên truyền về thông tin trong nước cũng như quốc tế.

 Lớp học nhằm giúp các học viên nắm rõ hơn về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, cũng như kỹ năng về tổ chức đấu tranh với các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Việt Nam, góp phần làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền hiện nay.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ có bài kiểm tra điều kiện và được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Hồng Nhung