BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sáng ngày 29/6/2019, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tổ chức Bế mạc và thi sát hạch chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cho 20 học viên là cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số thuộc hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. Các học viên phải trải qua 2 phần thi: phần thi Lý thuyết 30 phút (gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm) và phần thi Thực hành 90 phút. Sau kỳ thi sát hạch, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lớp Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số được tổ chức từ ngày 17/6 đến ngày 29/6/2019 với nhiều nội dung được xây dựng từ khung chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài và ảnh: Khánh Linh