KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sáng ngày 17/6/2019, tại thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông (CNTT&TT) khai mạc lớp Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số thuộc hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. Đến dự buổi khai mạc có đại diện lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT, Phòng Nội vụ của huyện Vĩnh Linh và Gio Linh cùng 20 học viên.

Lớp Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số được tổ chức theo Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025, chiến lược đến năm 2030. Mục tiêu của lớp này nhằm mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số đảm bảo năng lực trong hoạt động công vụ và phù hợp với vị trí việc làm được đảm nhận.


Quang cảnh lớp bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT) cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số


Được biết, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 13 ngày (từ ngày 17/6 đến ngày 29/6/2019) với nhiều nội dung được xây dựng từ khung chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chương trình bồi dưỡng gồm 6 hợp phần với 120 tiết bao gồm lý thuyết và thực hành.

Tin, ảnh: Khánh Linh