THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA

BỒI DƯỠNG VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) ĐÁP ỨNG “CHUẨN KỸ NĂNG CNTT” THEO THÔNG TƯ 03/2014/TT-BTTTT

             Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

            Căn cứ Thông tư số 17/2016/TTLT/BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông;

            Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-SGDĐT ngày 12/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị tổ chức bồi dưỡng  và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT;

            Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị thông báo tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT như sau:

 I. Đối tượng tuyển sinh:

Cá nhân có nhu cầu tham gia bồi dưỡng kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản hoặc có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Hồ sơ đăng ký:

            1. Cá nhân trực tiếp đến đăng ký tại Trung tâm hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với Trung tâm.

            2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

            a) Đơn xin đăng ký dự thi theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (đối với thí sinh đăng ký tự do), hoặc có quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền; (Download)

            b) Hai (02) ảnh 4cm x 6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

            c) Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo một giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.

III. Lệ phí ôn và thi:

1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản: 800.000 đồng.

2. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao: 1.000.000 đồng.

IV Thời gian thi

     Thời gian tổ chức thi: Vào thứ 7 và CN hàng tuần 


V. Liên hệ đăng ký:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Trị

Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 0233.3.557.899 / 0944.963.555

Website: ictquangtri.vn

Email: trungtamcnttttqt@gmail.com , quangtriit@quangtri.gov.vn   

>>> Đăng ký trực tuyến

Hoặc liên hệ trực tiếp:

+ GV Trần Thị Hồng Nhung - 0906595225

+ GV Phan Thị Mỹ Hương - 0947143555

Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị về việc cho phép Trung tâm CNTT và Truyền thông Quảng Trị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin


Tham gia thi thử tại địa chỉ:   http://thithu.ictquangtri.vn 
(Học viên sau khi đăng ký sẽ được cấp mã tham gia thi thử)

Đào tạo
Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Giám đốc: 0233.3.587.979
Phòng Hành chính: 0233.3.557 899
Phòng Nghiệp vụ: 0233.3.504 909